Witamy na stronach Ekoglob Polska

Ekoglob Polska Sp. z o.o. oferuje Państwu profesjonalne usługi badawcze, projektowe, oraz konsultingowe z zakresu ochrony środowiska. Zajmujemy się sporządzaniem raportów oddziaływania na środowisko, wykonujemy dokumentację stanowiącą podstawę uzyskania pozwoleń niezbędnych w działalności jednostki gospodarczej, oraz prowadzimy bieżący monitoring dokumentacji w zakresie ochrony środowiska związany z działalnością Zleceniodawcy.

Kompleksowe ujęcie zagadnień z poszczególnych dziedzin ochrony środowiska z wykorzystaniem zespołów doradców jakimi dysponuje Ekoglob Polska, pozwala zrezygnować z dość uciążliwych procedur wdrażania i bieżącego monitorowania zachodzących zmian w problematyce dotyczącej ochrony środowiska.

W celu zapewnienia prawidłowej działalności zakładu w zakresie ochrony środowiska, oraz nałożonych obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska proponujemy Państwu objąć realizację zadań na mocy umowy outsourcingu w wyżej wspomnianej tematyce.

Kontakt z nami

EKOGLOB Polska Sp. z o.o. - Siedziba spółki:
62 - 510 KONIN
pl. Niepodległości 1
tel/fax: 63 242 12 88, tel: 63 242 66 40
e-mail: ekoglob@ekoglob.pl

EKOGLOB Polska Sp. z o.o. - Oddział
60-739 POZNAŃ
Głogowska 61/6
tel: 668 346 340
Decyzje środowiskowe, opłaty produktowe, pozwolenia, raporty, karty - Ekoglob
Nasza oferta

Pomiary, analizy i badania
emisje, imisje, hałas, ścieki, odpady
więcej informacji

Ekspertyzy i raporty
wnioski i pozwolenia, operaty, raporty
więcej informacji

Pomiary parametrów środowiska pracy
zapylenie, mikroklimat, stężenia, oświetlenie
więcej informacji

Opłaty za korzystanie ze środowiska
zanieczyszczenia, opłaty produktowe
więcej informacji

Obsługa bhp, ppoż
szkolenia, nadzór,doradztwo
więcej informacji

Usługi dodatkowe
doradztwo, ewidencja, monitorowanie
więcej informacji




Wyprodukowano w prosite.pl dla Ekoglob Polska Sp. z o.o